Nav frykter 125.000 arbeidsløse neste år

Nav oppjusterer sine prognoser for arbeidsledigheten og spår at 125.000 personer kan være uten jobb neste år.