SSB: Den verste nedgangen kan være bak oss

Den bratteste økonomiske nedgangen kan være bak oss, men arbeidsledigheten vil fortsatt øke markert.