- Skjermer offentlig ansatte

Opposisjonen mener at regjeringen skjermer offentlig ansatte for virkningene av pensjonsreformen og at avtalen derfor er urettferdig og lite bærekraftig. SV mener høyresiden skaper ny usikkerhet og krever avklaring før valget.