Med verktøykasse på sykehuset

At pasienter har med verktøykasse og reparerer sykehusutstyr hører til sjeldenhetene. Rune Bakke (44) var selv «fikseren» på Lillehammer sykehus.