Dødsulykke ved Lyngdal

En person er bekreftet omkommet etter en frontkollisjon ved Lyngdal.