Ingen sammenheng mellom E. coli-infeksjoner

Det er trolig ingen sammenheng mellom tilfellene av alvorlig E. coli-smitte, såkalt ehec-infeksjon, som er registrert i år.