Helse-Norge vil mangle 40.000 årsverk i 2030

I de neste 20 årene vil det bli en stor økning i behovet for helsearbeidere, viser en ny rapport laget på oppdrag for Helsedirektoratet.