PST på hjemmebesøk etter trusler mot politikere

Agenter fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har den senere tid troppet opp hjemme hos personer som har truet med å drepe politikere på nettet.