• Urdahl, Olav

Hadde innsyn i norske politiregistre

Overvåkingsgruppen skal ha hentet ut sentral informasjon om nordmenn fra politiets straffesaksregistre. Det gjorde de ved hjelp av tidligere kolleger.