• Det medisinskfaglige råd og Bioteknologinemnda har ulike syn i spørsmålet om tidlig ultralyd. Scanpix

Bioteknologinemnda sier nei til tidlig ultralyd

Ultralyd tidlig i svangerskapet bør ikke tilbys som en rutinekontroll, mener flertallet i Bioteknologinemnda. Nemnda vil imidlertid ikke forby noen å få fosteret undersøkt.