Forsvarssjefen forbyr blyfri ammunisjon

Forsvarssjef Harald Sunde har forbudt videre bruk av blyfri ammunisjon i Forsvarets standardgevær. I praksis betyr det stans i bruken av geværene.