Sjursøya-etterlatte puster ut etter domfellelse

Pårørende etter Sjursøya-ulykken håper CargoNet-dommen vil hindre nye ulykker. Samtidig er de skuffet over at retten ikke mener selskapet handlet grovt uaktsomt.