Innrømmer rutinesvikt etter stråleuhell

Institutt for energiteknikk har satt i gang intern gransking etter at to arbeidere ble utsatt for radioaktiv stråling ved atomreaktoren i Halden i april.