Forslag om å bevare Aker sykehus nedstemt

Stortinget stemte tirsdag ned et forslag om å sørge for fortsatt drift ved Aker sykehus i Oslo. Forslaget, som ble satt fram av Fremskrittspartiet, fikk støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre.