Settefisk-frifinnelsen blir stående

Påtalemyndigheten kommer ikke til å anke frifinnelsen av Flatanger settefisk, som har fiskeriministeren og hennes familie som store eiere.