Tre av fire bønder klare for å bryte forhandlinger

Tre av fire bønder mener organisasjonene må bryte forhandlingene hvis det ikke oppnås en jordbruksavtale som tetter noe av inntektsgapet til andre grupper.