Kan få privat pensjon fra 62 år

Private tjenestepensjoner bør kunne utbetales fra fylte 62 år når pensjonsreformen settes i verk neste år, foreslår Banklovkommisjonen.