Sykepleiere vant overtidstvist

23 sykepleiere som anla sak mot Ullevål universitetssykehus med krav om etterbetaling av overtid, har fått medhold i Oslo tingrett.