Betaler en høy pris for kampen for det frie ord

Malahat Nasibova, hennes mann og barn betaler en høy pris for kampen for det frie ord, sa lederen i Raftostiftelsen, Arne Liljedahl Lynngård under prisutdelingen søndag.