Ikke karakterer for 7.-klassinger i Oslo

Byrådet i Oslo gir opp forsøket på å innføre muntlige karakterer for elever i 7. klasse.