Heismekling i stå

Partene i lønnsoppgjøret for om lag 600 heismontører tar sommerpause i meklingen. Årsaken er juridiske spissfindigheter som trenger en avklaring.