Statsadvokat klaget inn Klomsæt for lekkasjer

Statsadvokaten i Agder har klaget Sigurd Klomsæt inn for Advokatforeningen for angivelig ulovlig utlevering av dokumenter i Baneheia-saken.