Offentlig ansatte vinnere i de sentrale oppgjørene

Den konkurranseutsatte industrien klarte ikke å sette standard i årets lønnsoppgjør. En foreløpig oppsummering viser at stats— og kommuneansatte kommer klart best ut i de sentrale oppgjørene.