Færre barn adopteres fra utlandet

Antall barn som blir adoptert fra utlandet, har gått kraftig ned de siste årene. Kun 309 barn fikk et nytt hjem i Norge i fjor.