Ungdomsfyll knyttes til psykiske problemer

Tenåringer som har vært fulle mer enn ti ganger har oftere atferdsproblemer og konsentrasjonsproblemer enn andre jevnaldrende. Angst og depresjon er også mer utbredt hos denne gruppen.