Vil ha skattefritak for fredede bygninger

Riksantikvar Jørn Holme mener at fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi bør fritas for eiendomsskatt. Nå sender han brev til alle landets kommuner.