Advarer mot vern av mulige gullforekomster

Norsk Bergindustri advarer mot å utvide Øvre Anárjohka nasjonalpark i Finnmark med nye områder der det kan finnes gull og andre verdifulle mineralforekomster.