Mangelfullt datasystem førte til pasientskader

Svikt i datasystemene hos Helse Midt-Norge har ført til skader for 18 pasienter i løpet av det siste året.