• Scanpix

9 av 10 kjøkken fikk hygienesmekk

Mattilsynet utførte i løpet av mai og juni i år uanmeldte tilsyn ved 960 av landets sykehus— og helseinstitusjonskjøkken. Resultatene, som foreligger i dag, viser at nærmere 90 prosent av alle undersøkte kjøkken fikk en form for reaksjon fra myndighetene.