Psykisk syke sitter i fengsel

I en undersøkelse av varetektsfengslede menn under 20 år hadde 36 av 40 én eller flere psykiske lidelser.