• Scanpix

Blitz-plakat utløste storstilt politiaksjon

En lapp som var hengt opp på Blitz-huset førte til at store politistyrker i fullt opprørsutstyr ble sendt ut i Oslos gater.