Én av ti får spesialundervisning

Antall barn som får spesialundervisning har økt med rundt 2.000 hvert år de siste årene. Sju av ti som får slik undervisning er gutter. I ungdomsskolen får én av ti elever spesialundervisning.