• - Hvis vi får en vedvarende nedgang i tallet på asylsøkere kan det bli aktuelt å øke antallet kvoteflyktninger, men det vil ikke skje i år, fastslår Knut Storberget. Jonas Haarr Friestad

Nei til flere kvoteflyktninger

Norge vil ikke ta imot flere kvoteflyktninger enn 1200 i året, selv om antallet asylsøkere faller kraftig.