Flerbruksplan for omstridt skytefelt

Mer enn 20 høringsinstanser skal få uttale seg om Forsvarets planlagte bruk av et framtidig sammenbundet Mauken-Blåtind skytefelt i Indre Troms.I flerbruksplanen sammenstiller Forsvarets Bygningstjeneste en oversikt over de praktiske ordningene for militær og sivil bruk av det 218 kvadratkilometer store skytefeltet.