NHO oppfordrer til ansvar i lokale oppgjør

NHO mener forhandlingsresultatet i privat sektor innebærer at bedriftene må ta økt ansvar i de lokale oppgjørene. Administrerende direktør Finn Bergesen jr i NHO mener at det blir en krevende oppgave å arbeide for en lønnsutvikling tilnærmet lik den Norges handelspartnere har i årene fremover, for å hindre at norske arbeidsplasser går tapt.