Full splittelse om sykelønnen

Sandman-utvalget lyktes ikke med å skape et bredt kompromiss om sykelønnsordningen. Fagbevegelsen aksepterer ikke kutt i sykelønnen, og dermed faller grunnlaget for utvalgets helhetlige løsning bort.