Økte avgifter gir dyrere strøm

Selv om strømprisene holder seg lave, blir strømregningen du og jeg mottar stadig høyere. Årsaken er at avgiftene på elektrisk kraft øker.