Satanisme på timeplanen

Lærerskolestudentene skal få kunnskaper om satanismen. Det skal en prest gi dem.