Var dette voldtekt?

Mange av de unge jentene som tar kontakt med Dixi, forteller om store problemer i tiden etter overgrepet. De sliter med dårlig selvbilde, konsentrasjonsvansker som igjen medfører skoleproblemer. Noen blir destruktive, selvskadelige og forakter egen kropp.