Mange kvitter seg med ulovlig våpen

Over 5000 våpen er registrert i de fire politidistriktene som har hatt våpenamnesti. Mange enker har benyttet seg av tilbudet. Formelt er et amnesti først aktuelt i Stavanger når det utvides til å gjelde hele landet, men i praksis eksisterer det allerede.