SV ber Ap legge om politikken

Kristin Halvorsen utfordret Arbeiderpartiettil å legge om politikken da hun fredag kveld åpnet landsstyremøteti Sosialistisk Venstreparti.