Realfagslærerne i ferd med å dø ut

Dersom rekrutteringen av realfagslærere til skolen ikke blir bedre, vil velutdannede realfagslærere i skolen forsvinne i løpet av 5-10 år, mener dekanus ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo, Jan Trulsen.