Helseministeren avviser skepsis mot friere sykehus

Helseminister Tore Tønne oppfordrer fylkeskommunene til å gjøre sykehusene mer selvstendige, men avviser at dette betyr en total løsrivelse fra eierne.