Voldsutsatte kvinner skvises likevel

For ett år siden ble over 50 bostedsløse, sterkt rusede og utrygge kvinner i Stavanger lovet et eget hybelhus. Nå er det likevel ikke penger.