Befolkningen øker raskt i flere urbane områder

Mens 80 prosent av befolkningsveksten i de nordiske landene det siste tiåret har skjedd i landenes to største urbane regioner, fordeler befolkningsøkningen i Norge seg på hele fem byregioner.