Gassverktomta i Stavanger skal varmes ren

Den forurensede gassverktomta i Bjergsted skal trolig renses med oppvarming. Men ennå er mye usikkert omkring framdriften av prosjektet.