Mangler fortsatt sikkerhetssjefer ved jernbanen

10 måneder etter Åsta-ulykken har jernbanedirektør Steinar Killi ennå ikke ansatt egne sikkerhetssjefer for jernbaneregionene rundt om i landet.