Stort behov for råd og veiledning

Foreldre i dag er svært bevisste barnas beste når de går fra hverandre, mener Per Birkeland. Fylkesmannen er skeptisk til delt omsorg.