• Ansatte i NSB er blant medlemmene i Spekter. Kristian Jacobsen

Spekter i mål med forhandlinger

Får likt lønnstillegg som frontfagene.