Nobelkomiteens begrunnelse for tildeling av Nobels Fredspris

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2000 skal tildeles Kim Dae Jung for hans arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Sør-Korea og i Øst-Asia generelt og for fred og forsoning spesielt med Nord-Korea.